• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Rekonstrukce LC v k.ú. Údrč

Napsáno dne 17.1.2018

Rekonstrukce lesní komunikace v k.ú. Údrč o celkové délce cca 600 metrů. Zhotovení 5 betonových propustků včetně čel. Zhotovení vsakovacích jímek.