• Ekologické stavby
 • Dopravní stavby
 • Vodohospodářské stavby
 • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Vítejte na našich stránkách!

Ekologické stavby s.r.o.

Naše firma je zaměřena a vybavena na provádění následujících prací:

 • zemní práce velkých objemů - HTÚ
 • dopravní stavby (komunikace a zpevněné plochy)
 • vodohospodářské stavby
 • revitalizace rybníků a úprava vodních toků
 • demolice
 • údržba silnic a dálnic
 • kácení, rizikové kácení
 • údržba zeleně

 

 • Firma je solventní, bez závazků ke svým obchodním partnerům, zaměstnancům, správě soc. zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Firma je plátcem DPH.
 • Firma působí na trhu od roku 1994 a od roku 2004 se řídí systémem jakosti pro provádění stavebních prací

  ČSN EN ISO 9001: 2000 (certifikát č. 1523),ČSN EN ISO 14001: 2000 (certifikát č. 1523)

Firma je pojištěna u UNIQA pojišťovna a.s.

 • pojištění podnikatelských rizik, ČPS: 2410116259
 • živelné pojištění
 • odpovědnost firmy