• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Demolice objektu bývalé stodoly v k.ú. Kejšovice

Napsáno dne 26.4.2019

V současné době probíhají přípravné práce související s demolicí bývalé stodoly, která již pozbyla svého smyslu a ohrožuje okolní obyvatelstvo. Samotná demolice bude prováděna těžkou mechanizací, vzniklá suť bude odvezena na skládku odpadů a následně bude provedena plošná úprava terénu, včetně osetí travním semenem.