• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Reference

Název stavby Datum a místo realizace Předmět zakázky Zadavatel Foto
Revitalizace Perninského rašeliniště 3. 6. 2019 / KÚ Pernink Revitalizace rašeliniště - kácení stromů, výstavba tůní, výstavba zemních valů a přehrážek, dřevěné prvky. Lesy ČR, s.p.
Demolice objektu bývalé stodoly v k.ú. Kejšovice 9. 5. 2019 / k.ú. Kejšovice Demolice bývalé stodoly, demontáž krovu, likvidace a odvoz suti na skládku. terénní úpravy Státní pozemkový úřad 1 2 3 4
Revitalizace Perninského rašeliniště 1. 9. 2018 / k.ú. Pernink Revitalizace území po těžbě rašeliny. Odstranění nežádoucích porostů, obnova tůní, vybudování chodníků, rozhledny, mola. Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce lesní komunikace Údrč 5. 2. 2018 / k.ú. Údrč Oprava krytu, doplnění konstrukčních vrstev, trubní propustky, vsakovací jámy Město Bochov
Oprava komunikace Na Letiště 1. 9. 2017 / k.ú. Olšová Vrata Oprava krytu komunikace asfaltovým recyklátem Lesy ČR, s.p.
D1, oprava rigolu 152. - 181. km 6. 7. 2017 / 152. - 181. km D1 Oprava rigolu, odvodnění dálnice Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rekonstrukce lesní komunikace Bochov 11. 5. 2017 / k.ú. Bochov Rekonstrukce lesní komunikace - 1,6 km, odvodnění Město Bochov
Demolice administrativní budovy v k.ú. Střezov 3. 4. 2017 / k.ú. Střezov Kompletní demolice budovy, oprava omítky přilehlé budovy, odvodnění plochy vzniklé po demolici Státní pozemkový úřad
Rekonstrukce rybníka Nová Ves 6. 3. 2017 / k.ú. Nová Ves Rekonstrukce rybníka, odbahnění Obec Čistá
Demolice objektu bývalé školy v k.ú. Kozlov 16. 2. 2017 / k.ú. Kozlov Demolice objektu školy, likvidace suti, terénní úpravy Město Bochov
Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště 2. 2. 2017 / k.ú. Nové Sedliště Optimalizace vodního režimu malé vodní nádrže Obec Staré Sedliště
Rekonstrukce rybníka na p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí 5. 1. 2017 / k.ú. Krásné Údolí Rekonstrukce rybníka, odbahnění, obsyp hráze Město Krásné Údolí
Příštřešek pro auta na LS Toužim 15. 12. 2016 / LS Toužim Výstavba přístřešku pro auta, dlažba Lesy ČR, s.p.
Revitalizace návesního rybníka p.č. 127, Velká Chmelištná 24. 11. 2016 / k.ú. Velká Chmelištná Revitalizace návesního rybníka, odbahnění, gabionová zeď, obsyp hráze Obec Velká Chmelištná
Oprava LC na revíru 16 na LS Toužim 3. 10. 2016 / LS Toužim Oprava lesní cesty, doplnění konstrukčních vrstev, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Výstavba LC Pytlovská 7. 9. 2016 / k.ú. Pytlov Výstavba lesní cesty Pytlovská, doplnění konstrukčních vrstev, výstavba propustků, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
I/20 Štipoklasy - Číhaná, seřezání krajnic 1. 8. 2016 / I/20 Seřezání krajnic na silnici I.třídy, doplnění krajnic asfaltovým recyklátem, délka 7 km Ředitelství silnic a dálnic ČR 1
Rekonstrukce polní cesty k.ú. Těšetice 1. 7. 2016 / k.ú. Těšetice Terénní úpravy, položení finální konstrukce, obnova příkopu Město Bochov
Oprava povodňových škod 15. 6. 2016 / k.ú. Buč Oprava povodňových škod - zához z lomového kamene, nové betonové prahy Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce LC v k.ú. Rakovník 13. 4. 2016 / k.ú. Rakovník Rekonstrukce lesní cesty (<1km), doplnění krytu kamenivem, tři propustky Lesy ČR, s.p.
Oprava linek k.ú. Bažantnice 17. 2. 2016 / okres Karlovy Vary Oprava linek - doplnění krytu kamenivem, terénní úpravy Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce LC U Ludvíka 1. 10. 2015 / k.ú. Hranice Rekonstrukce lesní cesty (1,2 km), zhotovení části nové lesní cesty, asfaltový sjezd Lesy ČR, s.p.
Oprava LC Chloumecká hájovna a LC K Pískovně 1. 8. 2015 / k.ú. Přílezy Zřízení konstrukčních vrstev (1,5 km), asfaltové sjezdy, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce LC K Sedlákovi, LC Žalmanovská a LC EMMA 1. 6. 2015 / okres Karlovy Vary Oprava tří lesních cest (5 km), nové konstrukční vrstvy, nová dřevěná lávka, ocelové svodnice, čištění příkopů, zřízení Lesy ČR, s.p.
LC Dlouhý palouk 21. 5. 2015 / okres Rakovník Nové konstrukční vrstvy (2 km), příkopy Lesy ČR
Stavební úpravy LC Zdeslavská 15. 5. 2015 / k.ú. Zdeslav Rekonstrukce lesní cesty (1,2 km), nové konstrukční vrstvy, zřízení 5 nových propustků, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Stavební úpravy lc šafář II 4. 3. 2015 / k.ú. Nezabudice zemní práce, nové konstrukční vrstvy (500m), propustky Lesy ČR, s.p. 1
Rybník v Osadě 1. 10. 2014 / Krásná u Aše Revitalizace rybníka, odbahnění, oprava hráze, bezpečnostní přeliv OÚ Krásná 1 2 3 4
Tůň pro obojživelníky v k.ú. Šabina 1. 9. 2014 / k.ú. Šabina Výstavba tůně s ostrovem pro obojživelníky fyzická osoba 1 2 3 4
Čaňkovský potok 1. 8. 2014 / k.ú. Třískolupy Odtěžění sedimentu, zához z lomového kamene Lesy ČR s.p. 1
Rekultivační a kanalizační práce - Srub 1. 4. 2014 / k.ú. Volduchy Zhotovení základu a kanalizace pro nově vznikající dřevený srub fyzická osoba
Rekonstrukce lesních cest 1. 3. 2014 / k.ú. Toužim Rekonstrukce lesní účelové komunikace, nové konstr. vrstvy Městské lesy Toužim s.r.o. 1
Tůně pod Vodárnou 1. 2. 2014 / k.ú. Bezděkov Výstavba soustavy tůní fyzická osoba
Oprava linky U Krmelce 5. 12. 2013 / k.ú. Toužim Oprava lesní linky v rozsahu 400 metrů Město Toužim
Rekonstrukce polní cesty Krásný hrad - Kojšovice 1. 10. 2013 / k.ú. Krásný hrad Obnova polní cesty, nové konstrukční vrsty, nové příkopy Pozemkový fond ČR
Sjezdovky - Plešivec 27. 9. 2013 / k.ú. Abertamy Zemní práce kráčivým rypadlem na výstavbě nové sjezdovky Strabag a.s.
Tůň pro obojživelníky v k.ú. Pila 1. 7. 2013 / k.ú. Pila Výstavba tůně pro obojživelníky MÚ Karlovy Vary
Zemní a dokončovací práce na komunikaci III/584 20. 6. 2013 / Karlovarský kraj Zemní práce spočívající v odkopávkách a úpravě pláně Eurovia a.s.
Oprava LC Krásný hrad 1. 5. 2013 / k.ú. Krásný hrad Oprava konstrukčních vrstev na lesní cestě Městské lesy Toužim s.r.o.
Tůň pro obojživelníky III 12. 3. 2013 / Karlovarský kraj kompletní výstavba tůně pro obojživelníky fyzická osoba
Odbahnění rybníka Pěkovice 1. 2. 2013 / k.ú. Pěkovice Odbahnění a oprava hráze rybníka fyzická osoba
Rybník Ostrov 1. 6. 2012 / k.ú. Ostrov Odbahnění a rekultivace rybníka Pozemkový úřad ČR 1 2
Rekultivace skládky TKO Činov 1. 11. 2011 / Činov Práce spočívající v rekultivaci skládky TKO ZITAS-TKO
Odstranění hospodářských objektů 1. 8. 2011 / okres Karlovy Vary Demolice několika hospodářských již nevyužívaných budov Družstvostav
R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 1. 6. 2011 / Droužkovice Práce na výstavbě rychlostní komunikace R7 Eurovia a.s.
Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Sedlo 1. 4. 2011 / k.ú. Sedlo Rekonstrukce konstrukčních vrstev polní cesty Pozemkový fond ČR
Výstavba zemědelské vodní nádrže Poutnov III 10. 11. 2010 / k.ú. Poutnov Kompletní výstavba vodní nádrže - 6 500 m3 fyzická osoba
Rekultivace SU a.s. 1. 11. 2010 / k.ú. Sokolov Rekultivace tělesa v dole Sokolovská uhelná a.s.
Oprava lesní cesty Na skálu, Boněnovská, Branišovská 15. 10. 2010 / Revír Toužim, Chyše Oprava tří lesních cest, nové konstrukční vrstvy Lesy ČR s.p.
Výstavba zemědelské vodní nádrže Poutnov II 1. 10. 2010 / k.ú. Poutnov Výstavba nové vodní nádrže - 2150 m3 fyzická osoba 1 2
R6 Lubenec - Bošov - zemní práce 1. 8. 2010 / R6 Lubenec Zemní práce, trhání pařezů, příprava území na podklad z kameniva, asfalt Městské lesy Chomutov
R6 Lubenec - Bošov 18. 6. 2010 / k.ú. Lubenec Zemní práce, trhání pařezů, příprava území na podklad z kameniva, asfalt Eurovia a.s.
R6 Sokolov - Tisová 1. 6. 2010 / Tisová Zemní práce - objem 185 000 m3 Eurovia a.s.
R7 Sulec - obchvat II 1. 6. 2010 / Sulec Zemní práce na výstavbě obchvatu Eurovia a.s.
Oprava LC U Krmeliště 3. 5. 2010 / Revír Olšová Vrata Nové konstrukční vrsty, obnova příkopů Lesy ČR s.p.
Demolice teletníku v obci Bezvěrov 10. 2. 2010 / k.ú. Bezvěrov Odstranění teletníku, odstranění vzniklé suti Pozemkový fond ČR
Odstranění zemědělského objektu st.p.č. 188 1. 1. 2010 / Karlovarský kraj Kompletní odstranění zemědělského objektu s terénními úpravami Pozemkový fond ČR 1 2 3
Rekonstrukce Václavského rybníka 26. 6. 2009 / k.ú. Teplá Rekonstrukce vodní nádrže - 8000 m3 Probitas s.r.o. 1 2
Rekultivace radovesické výsypky XIV - technická rekultivace 1. 6. 2009 / okres Karlovy Vary Kompletni rekultivace výsypky Eurovia a.s.
Odstranění zemědělského objektu na st.p.č. 24 1. 4. 2009 / k.ú. Mrázov Velká demolice zemědělského objektu, odstranění vzniklé suti Pozemkový fond ČR
LC Okounov 1. 11. 2008 / k.ú. Okounov Výstavba lesní cesty v délce 4,5 km Lesy ČR s.p.
Oprava lesní cesty Světecká 1. 8. 2008 / Revír Toužim Oprava lesní cesty, nové konstrukční vrsty, nové propustky a příkopy Lesy ČR s.p.
R7 Sulec - obchvat I 9. 6. 2008 / Sulec Zemní práce na výstavbě rychlostní komunikace R7 Eurovia a.s.
Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Beroun 10. 4. 2008 / k.ú. Beroun Nové konstrukční vrstvy, penetrace, výsadba zeleně Pozemkový fond ČR 1 2
Demolice Kladruby 1. 4. 2008 / k.ú. Kladruby Kompletní odstranění budovy, odvoz suti na skládku RECYS a.s.
Silnice I/ 6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba 15. 2. 2008 / Karlovy Vary Práce na výstavbě Silnice I/ 6 - 90 000 m3 Eurovia a.s.
Přeložka silnice I/7 Chomutov - Křímov, I. etapa 1. 7. 2007 / Chomutov Práce na přeložce silnice I/7, zemní práce, příprava pro konstrukční vrsty Eurovia a.s.
Celková oprava propustku a komunikace Štědrá 1. 6. 2007 / okres Karlovy Vary Rekonstrukce komunikace a oprava propustku OSS Karlovy Vary
Demolice - Škola 1. 2. 2007 / Karlovarský kraj Velká demolice zasahující do infrastruktury, následné odtěžení suti Pozemkový fond ČR
Oprava a odbahnění Václavského rybníka II 1. 6. 2006 / k.ú. Teplá Kompletní odbahnění rybníka 3500m3 Probitas s.r.o.
Likvidace skládky k.ú. Uněšov 1. 6. 2006 / k.ú. Uněšov Likvidace černé skládky v rozsahu 800m2 OÚ Uněšov
Jímky Prosiboř 1. 10. 2005 / k.ú. Prostiboř Odstranění jímek, odstranění vzniklé suti Pozemkový fond ČR
Rekonstrukce fotbalového hřiště K. Vary 1. 8. 2005 / Karlovy Vary Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště ZITAS-TKO
Plynovod Konstantinovy Lázně - stavební práce 1. 6. 2005 / Konstantinovy Lázně Zemní práce na výstavbě Plynovodu Eko-Karlovy Vary
Rybník Golf 1. 5. 2005 / Golf Karlovy Vary Výstavba rybníku golf Golf Karlovy Vary
Oprava klášterní zdi "D" - bourací práce 1. 3. 2005 / okres Karlovy Vary bourací práce při opravě klášterní zdi Družstvostav
Čištění řeky Ohře 1. 3. 2005 / Karlovy Vary Odstranění naplavenin z řeky Ohře Chemické závody Sokolov 1 2 3
Rybník Teplá 1. 12. 2004 / k.ú. Teplá odbahnění rybníka v rozsahu 5 000 m3 fyzická osoba
Likvidace černé skládky k.ú. Jakubov 1. 9. 2004 / k.ú. Jakubov Odstranění černé skládky Pozemkový fond ČR
Odstranění hospodářského objektu k,ú. Prachomety 1. 3. 2004 / k.ú. Prachomety Velká demolice hospodářského objektu, odstranění vzniklé suti Pozemkový fond ČR