• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Reference

Název stavby Datum a místo realizace Předmět zakázky Zadavatel Foto
Rekonstrukce lesní komunikace Údrč 5. 2. 2018 / k.ú. Údrč Oprava krytu, doplnění konstrukčních vrstev, trubní propustky, vsakovací jámy Město Bochov
Oprava komunikace Na Letiště 1. 9. 2017 / k.ú. Olšová Vrata Oprava krytu komunikace asfaltovým recyklátem Lesy ČR, s.p.
D1, oprava rigolu 152. - 181. km 6. 7. 2017 / 152. - 181. km D1 Oprava rigolu, odvodnění dálnice Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rekonstrukce lesní komunikace Bochov 11. 5. 2017 / k.ú. Bochov Rekonstrukce lesní komunikace - 1,6 km, odvodnění Město Bochov
Příštřešek pro auta na LS Toužim 15. 12. 2016 / LS Toužim Výstavba přístřešku pro auta, dlažba Lesy ČR, s.p.
Oprava LC na revíru 16 na LS Toužim 3. 10. 2016 / LS Toužim Oprava lesní cesty, doplnění konstrukčních vrstev, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Výstavba LC Pytlovská 7. 9. 2016 / k.ú. Pytlov Výstavba lesní cesty Pytlovská, doplnění konstrukčních vrstev, výstavba propustků, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
I/20 Štipoklasy - Číhaná, seřezání krajnic 1. 8. 2016 / I/20 Seřezání krajnic na silnici I.třídy, doplnění krajnic asfaltovým recyklátem, délka 7 km Ředitelství silnic a dálnic ČR 1
Rekonstrukce polní cesty k.ú. Těšetice 1. 7. 2016 / k.ú. Těšetice Terénní úpravy, položení finální konstrukce, obnova příkopu Město Bochov
Rekonstrukce LC v k.ú. Rakovník 13. 4. 2016 / k.ú. Rakovník Rekonstrukce lesní cesty (<1km), doplnění krytu kamenivem, tři propustky Lesy ČR, s.p.
Oprava linek k.ú. Bažantnice 17. 2. 2016 / okres Karlovy Vary Oprava linek - doplnění krytu kamenivem, terénní úpravy Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce LC U Ludvíka 1. 10. 2015 / k.ú. Hranice Rekonstrukce lesní cesty (1,2 km), zhotovení části nové lesní cesty, asfaltový sjezd Lesy ČR, s.p.
Oprava LC Chloumecká hájovna a LC K Pískovně 1. 8. 2015 / k.ú. Přílezy Zřízení konstrukčních vrstev (1,5 km), asfaltové sjezdy, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce LC K Sedlákovi, LC Žalmanovská a LC EMMA 1. 6. 2015 / okres Karlovy Vary Oprava tří lesních cest (5 km), nové konstrukční vrstvy, nová dřevěná lávka, ocelové svodnice, čištění příkopů, zřízení Lesy ČR, s.p.
LC Dlouhý palouk 21. 5. 2015 / okres Rakovník Nové konstrukční vrstvy (2 km), příkopy Lesy ČR
Stavební úpravy LC Zdeslavská 15. 5. 2015 / k.ú. Zdeslav Rekonstrukce lesní cesty (1,2 km), nové konstrukční vrstvy, zřízení 5 nových propustků, čištění příkopů Lesy ČR, s.p.
Stavební úpravy lc šafář II 4. 3. 2015 / k.ú. Nezabudice zemní práce, nové konstrukční vrstvy (500m), propustky Lesy ČR, s.p. 1
Rekonstrukce lesních cest 1. 3. 2014 / k.ú. Toužim Rekonstrukce lesní účelové komunikace, nové konstr. vrstvy Městské lesy Toužim s.r.o. 1
Oprava linky U Krmelce 5. 12. 2013 / k.ú. Toužim Oprava lesní linky v rozsahu 400 metrů Město Toužim
Rekonstrukce polní cesty Krásný hrad - Kojšovice 1. 10. 2013 / k.ú. Krásný hrad Obnova polní cesty, nové konstrukční vrsty, nové příkopy Pozemkový fond ČR
Oprava LC Krásný hrad 1. 5. 2013 / k.ú. Krásný hrad Oprava konstrukčních vrstev na lesní cestě Městské lesy Toužim s.r.o.
Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Sedlo 1. 4. 2011 / k.ú. Sedlo Rekonstrukce konstrukčních vrstev polní cesty Pozemkový fond ČR
Oprava lesní cesty Na skálu, Boněnovská, Branišovská 15. 10. 2010 / Revír Toužim, Chyše Oprava tří lesních cest, nové konstrukční vrstvy Lesy ČR s.p.
Oprava LC U Krmeliště 3. 5. 2010 / Revír Olšová Vrata Nové konstrukční vrsty, obnova příkopů Lesy ČR s.p.
LC Okounov 1. 11. 2008 / k.ú. Okounov Výstavba lesní cesty v délce 4,5 km Lesy ČR s.p.
Oprava lesní cesty Světecká 1. 8. 2008 / Revír Toužim Oprava lesní cesty, nové konstrukční vrsty, nové propustky a příkopy Lesy ČR s.p.
Rekonstrukce polní cesty v k.ú. Beroun 10. 4. 2008 / k.ú. Beroun Nové konstrukční vrstvy, penetrace, výsadba zeleně Pozemkový fond ČR 1 2
Celková oprava propustku a komunikace Štědrá 1. 6. 2007 / okres Karlovy Vary Rekonstrukce komunikace a oprava propustku OSS Karlovy Vary