• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Reference

Název stavby Datum a místo realizace Předmět zakázky Zadavatel Foto
Revitalizace Perninského rašeliniště 3. 6. 2019 / KÚ Pernink Revitalizace rašeliniště - kácení stromů, výstavba tůní, výstavba zemních valů a přehrážek, dřevěné prvky. Lesy ČR, s.p.
Revitalizace Perninského rašeliniště 1. 9. 2018 / k.ú. Pernink Revitalizace území po těžbě rašeliny. Odstranění nežádoucích porostů, obnova tůní, vybudování chodníků, rozhledny, mola. Lesy ČR, s.p.
Rekonstrukce rybníka Nová Ves 6. 3. 2017 / k.ú. Nová Ves Rekonstrukce rybníka, odbahnění Obec Čistá
Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 446/1 - Nové Sedliště 2. 2. 2017 / k.ú. Nové Sedliště Optimalizace vodního režimu malé vodní nádrže Obec Staré Sedliště
Rekonstrukce rybníka na p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí 5. 1. 2017 / k.ú. Krásné Údolí Rekonstrukce rybníka, odbahnění, obsyp hráze Město Krásné Údolí
Revitalizace návesního rybníka p.č. 127, Velká Chmelištná 24. 11. 2016 / k.ú. Velká Chmelištná Revitalizace návesního rybníka, odbahnění, gabionová zeď, obsyp hráze Obec Velká Chmelištná
Oprava povodňových škod 15. 6. 2016 / k.ú. Buč Oprava povodňových škod - zához z lomového kamene, nové betonové prahy Lesy ČR, s.p.
Rybník v Osadě 1. 10. 2014 / Krásná u Aše Revitalizace rybníka, odbahnění, oprava hráze, bezpečnostní přeliv OÚ Krásná 1 2 3 4
Tůň pro obojživelníky v k.ú. Šabina 1. 9. 2014 / k.ú. Šabina Výstavba tůně s ostrovem pro obojživelníky fyzická osoba 1 2 3 4
Čaňkovský potok 1. 8. 2014 / k.ú. Třískolupy Odtěžění sedimentu, zához z lomového kamene Lesy ČR s.p. 1
Tůně pod Vodárnou 1. 2. 2014 / k.ú. Bezděkov Výstavba soustavy tůní fyzická osoba
Tůň pro obojživelníky v k.ú. Pila 1. 7. 2013 / k.ú. Pila Výstavba tůně pro obojživelníky MÚ Karlovy Vary
Tůň pro obojživelníky III 12. 3. 2013 / Karlovarský kraj kompletní výstavba tůně pro obojživelníky fyzická osoba
Odbahnění rybníka Pěkovice 1. 2. 2013 / k.ú. Pěkovice Odbahnění a oprava hráze rybníka fyzická osoba
Rybník Ostrov 1. 6. 2012 / k.ú. Ostrov Odbahnění a rekultivace rybníka Pozemkový úřad ČR 1 2
Výstavba zemědelské vodní nádrže Poutnov III 10. 11. 2010 / k.ú. Poutnov Kompletní výstavba vodní nádrže - 6 500 m3 fyzická osoba
Výstavba zemědelské vodní nádrže Poutnov II 1. 10. 2010 / k.ú. Poutnov Výstavba nové vodní nádrže - 2150 m3 fyzická osoba 1 2
Rekonstrukce Václavského rybníka 26. 6. 2009 / k.ú. Teplá Rekonstrukce vodní nádrže - 8000 m3 Probitas s.r.o. 1 2
Oprava a odbahnění Václavského rybníka II 1. 6. 2006 / k.ú. Teplá Kompletní odbahnění rybníka 3500m3 Probitas s.r.o.
Rybník Golf 1. 5. 2005 / Golf Karlovy Vary Výstavba rybníku golf Golf Karlovy Vary
Čištění řeky Ohře 1. 3. 2005 / Karlovy Vary Odstranění naplavenin z řeky Ohře Chemické závody Sokolov 1 2 3
Rybník Teplá 1. 12. 2004 / k.ú. Teplá odbahnění rybníka v rozsahu 5 000 m3 fyzická osoba