• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Revitalizace Perninského rašeliniště

Napsáno dne 5.10.2018

V současné chvíli probíhají rozsáhlé práci na revitalizaci rašeliniště, které bylo poškozeno těžbou rašeliny v dřívějších dobách. Práce probíhají v několika etapách. V první fázi dochází k vegetačním úpravám na rozloze 66 hektarů.

Dále dojde k vodohospodářským úpravám v souvislosti s tvorbou hrázek, přehrážek a obnovou tůní. Dále dojde k výstavbě a umístění rozhledny, mola a povalového chodníku.

Práce napomohou vrátit krajinný ráz danému území v souvislosti s charakteristickými rysy dané lokality.