• Ekologické stavby
  • Dopravní stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Demolice

Zajímají vás naše služby? Prohlédněte si naše práce

Revitalizace Perninského rašeliniště II

Napsáno dne 1.11.2019

V současné době dokončujeme práce na revitalizaci rašeliniště.  Perninské rašeliniště bylo cca na ¾ plochy vytěženo až na horninové podloží a stavba ,,Revitalizace Perninského rašeliniště“ je navržena s cílem jeho obnovy, zvýšení retence srážkových vod a zpomalení odtoku povrchových vod.

Za tímto účelem byla vystavěna soustava vzdouvacích přehrážek, vzdouvacích objektů, soustava zemních valů a zřízení pěti nových zemních tůní. 

Protože bude rašeliniště přístupné pro širokou veřejnost, bude za tímto účelem vybudován povalový chodník s přístupem na pozorovatelnu, která umožní veřejnosti i odborníkům vyvýšený pohled na vzácný biotop.